Om bruk av sitat

Du er velkomen til å bruke våre daglege sitat på andre nettsider eller på trykk. Under er det ei liste over ulike måter du kan leggje dagens sitat inn på ei nettside eller få tilgang til lister over framtidige sitat for trykk.

Vi ber om at du nemner at sitata kjem frå wergelandkalenderen.no, gjerne med lenke.

Leggje inn sitat med JavaScript

Du kan bruke denne HTML-koden for å leggje inn ein sitat-boks via JavaScript:

<script src="http://wergelandkalenderen.no/inc.php?type=js&amp;width=350&amp;height=100"></script>

Dette vil sjå slik ut:

Leggje inn sitat med IFRAME

Du kan bruke denne koden for å leggje inn ein sitat-boks med IFRAME.

<iframe width="200" height="200" src="http://wergelandkalenderen.no/inc.php?type=html"></iframe>

Dette vil sjå slik ut:

Du kan enkelt tilpasse høgde og breidde på boksen ved å endre tala i koden. Om du skulle ønske andre innstillingar som t.d. kontroll over fargar eller kanter er det berre å kontakte webmaster.

Sitat på trykk

For å trykke sitata treng du å få tilgang til sitat framover i tid. Bruk denne sida til dette.